Skip to content

Signup for our newsletter

Describe what your customers will receive when subscribing to your newsletter.

Cart

Your cart is empty

Article: PTS Steel Shop 新年三重優惠!

PTS Steel Shop 新年三重優惠!
cny

PTS Steel Shop 新年三重優惠!

 

雖然大部分人都已經差不多放完農曆新年假期,但喺PTS Steel Shop 購物金活動仲未完架! 仲有福袋已經大量翻貨到門市啦!

 

 

 

1. 網店限定:

網店內適用購物金
消費滿USD$150 就有 $10 購物金
消費滿USD$240 就有 $25 購物金
消費滿USD$360 就有 $60 購物金

(下張單自動應用,優惠期至3月31日)
活動期間免除所有本地免運費優惠

 

2. 鋪頭門市購物金💸
你係門市買完野(只限正價貨品)
,再跟手用你電話號碼做埋網店會員,簡單又方便,就可以收到指定購物金,仲可以揀喺網店定門市用,門市就當港幣洗,網店就當美金用 (只適用於新客戶)

– 消費HKD$400 自動獲得 $40 購物金 (USD$4)
– 消費HKD$700 自動獲得 $80 購物金 (USD$8)
– 消費HKD$1000 自動獲得 $130 購物金 (USD$13)
– 消費HKD$1400 自動獲得 $210 購物金 (USD$21)
– 消費HKD$1800 自動獲得 $300 購物金 (USD$30)
– 消費HKD$2500 自動獲得 $500 購物金 (USD$50)
你地可以自由選擇係網店/門市使用

 

1) 門市使用 (HKD$)
– 每HKD$100可用$10購物金
下次你去門市買嘢講你電話號碼就可以用到啦!

2) 網店使用 (USD$)
– 可以喺下張單任意使用
– 活動期間取消所有本地$150 免運費優惠

3. 福袋 (只適用於門市)
限時限量新年開運福袋,一共有兩個福袋比你選擇,一個$480 (價值$2000) 一個$800 (價值$3000)

 

*所有優惠不適用於氣槍產品、EPM/EPM1、Ferro Concepts 產品、氣槍配件或任何優惠產品
*優惠期至3月31日或之前使用
*PTS Syndicate Limited保留任何爭議的最終決定權

Read more

Unity Tactical – FAST LPVO 瞄準鏡架 | PTS Steel Shop Blog
fast

Unity Tactical – FAST LPVO 瞄準鏡架 | PTS Steel Shop Blog

今天跟大家分享 Unity Tactical Fast 系列的人氣產品 LPVO 瞄準鏡架。先簡單介紹這款瞄準鏡架的特徵,鏡架使用了7075-T6鋁,再經由雷射切割技術製造而成,鏡架高度約為2.05寸(52mm)高,鏡架內徑設有兩種尺寸分別是 30mm 及 34mm,方便射手可因應自己瞄準鏡的粗度選擇適合的鏡架。在鏡架的左手方設有四個鏍絲孔讓用家自行選擇安裝 LPVO 45度斜角架(Off...

Read more
PTS ZEV Combat Sight Set | AMNB Overview
combat sight

PTS ZEV Combat Sight Set | AMNB Overview

  Upgrade your VFC Glock with the ZEV Combat Sight Set When you buy a stock gun, touched and played with it once you automatically start looking at it and think; You’re nice, welcome to my collect...

Read more